Advokátní kancelář

Poskytujeme právní služby fyzickým osobám, právnickým osobám v Pelhřimově a okolí.
Dbáme na nejvyšší kvalitu a snažíme se klientovi co nejlépe pomoci v jeho stávající situaci.
Klademe vždy důraz ma individuální přístup.

váhy vodoznak Občanské právo

Občanské právo

 • Závazkové právo
 • Omezení svéprávnosti
 • Zastupování před soudy
 • Náhrady škody
 • Sousedské spory
 • Ochrana spotřebitele
 • Nemovitosti
váhy vodoznak Obchodní právo

Obchodní právo

 • Založení a změny obchodních společností
 • Převody podílů
 • Kontroly a přípravy obchodních smluv
 • Zastupování u soudu
váhy vodoznak Rodinné právo

Rodinné právo

 • Žádosti o rozvod
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Péče o dítě
 • Stanovení výživného
 • Majetkové dohody
váhy vodoznak Pracovní právo

Pracovní právo

 • Vznik, změny a ukončení pracovního poměru
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Pracovní doba a doba odpočinku
 • Odměňování
 • Náhrada škody
váhy vodoznak Správní právo

Správní právo

 • Zastupování v přestupkovém řízení
 • Zastupování na úřadech
 • Zastupování v řízeních před katastrálním úřadem, návrhy na vklad
váhy vodoznak Správní právo

Trestní právo

 • Obhajoba před soudem
 • Zastupování v přípravném řízení na policii
 • Zastupování poškozených v trestním řízení